Welkom op de website van CVM

 

 

 

††††††††† CVM is een management- en adviesbureau voor:

 

 

 

 

 

Gebiedsontwikkeling 

 

Locatiemanagement, van initiatie, ontwerp, voorbereiding tot realisatie, van integrale ontwikkelingen van woongebieden en bedrijventerreinen;

 

Aansturen, afstemmen, begeleiden en bewaken van contractvorming tot oplevering, in tijd, geld en kwaliteit.

 

 

 

 

C:\CVM\Afbeeldingen\foto bord wijk in aanbouw.JPG

Gebiedseconomie

 

Verzorgen van ruimtelijke en financiŽle haalbaarheids- en risicoanalyses, bepalen van onder andere residuele grondwaarden en toepassen van de grondexploitatiewet;

 

Opstellen van budgetramingen voor kosten en opbrengsten, inzicht in faseringen, liquiditeitsprognoses en leveren van maatwerk voor grondexploitaties;

 

Verzorgen van de financieel-economische implementatie, managementrapportages, investeringsvoorstellen, projectcontrole en afstemming administratie;

 

Bijdragen aan kennisontwikkeling van organisaties.

 

 

G:\Afbeeldingen Projecten\Loovelden\100_0762.jpg

 

 

 

Projectmanagement

Aansturen en coŲrdineren van onder andere herbestemmingen van cultureel en industrieel erfgoed en van civiel- en cultuurtechnische projecten, zoals gebiedsinrichting, reconstructies en sportparken;

 

 

†††††††††††††††† G:\Afbeeldingen Projecten\De Landerije\Afb058.jpg

Planbegeleiding

 

Vanuit de financieel-economische basis aansturen en begeleiden van ontwerp- en uitvoeringsprocessen, waaronder prijs- en contractvorming van ontwerp, engineering en realisatie van bouwrijp maken en de inrichting van buitenruimten;

 

Afstemmen en optimaliseren van disciplines milieu, ecologie, archeologie, verkeer, civiel- en cultuurtechniek.

 

Proactieve deelname in planteams voor het optimaliseren van project- en gebieds-ontwikkelingen en adviseur en coach voor projectontwikkelaars, ontwikkelingsbedrijven, grondexploitatiemaatschappijen, corporaties, gemeenten, particuliere opdrachtgevers en adviesbureaus.

 

 

 

 

 

 

 

CVM is slagvaardig, flexibel, pragmatisch en heeft ruime ervaring op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, project-en financieel management.

C:\Cees\afbeeldingen\zwaenenstede.jpg

††††††††††††††††† G:\Afbeeldingen Projecten\BKF Ulft\Afb029.jpg

 

 

 

CVM beschouwt Uw projecten als eigen projecten, waarbij het combineren van enthousiasme, kennis, efficiency, integriteit, samenwerking en vooral goede communicatie en transparantie voorop staan

 

 

 

 

 

CVM beschikt bovendien over marktkennis en over een uitgebreid netwerk om samenhang te brengen in uiteenlopende disciplines.

 

G:\Afbeeldingen Projecten\De Woerd\Afb068.jpg

 

 

 

Referenties

 

CVM is onder andere in opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam als planeconoom betrokken bij enkele projecten in de Zuidas. Hierbij ligt het accent op planeconomie in brede zin, haalbaarheidsanalyses, doorrekenen scenario's, opstellen en toetsen van ramingen, verzorgen van de financiŽle paragraaf, kredietaanvragen en management- en kwartaalrapportages, opstellen en onderhouden van grondexploitaties, verzorgen van contractmanagement en deelname aan planteams.

 

CVM voert in opdracht van een projectontwikkelaar objectstudies en haalbaarheidsanalyses uit, stelt vastgoedexploitaties op, rekent aan residuele grondwaarden en verzorgt verder het volledige project- en contractmanagement van onder andere een ontwikkeling met luxe appartementen.

 

CVM heeft voor een projectontwikkelaar de implementatie van planeconomie verzorgd, evenals het opstellen en toetsen van kostenramingen, uitvoeren van haalbaarheidsanalyses, doorrekenen van scenario's, residueel rekenen en interactief opstellen en toetsen van grondexploitaties van gebieds- en opstalontwikkelingen, gaf feed back aan ontwikkelaars en nam deel aan interne en externe planteams.

 

CVM verzorgde in opdracht van BOEi Ėnationale maatschappij tot behoud, ontwikkeling en exploitatie van industrieel erfgoed- verantwoordelijk voor de financiŽle exploitatie en het volledige projectmanagement van de herbestemming van enkele monumentale fabriekcomplexen met woningen en bedrijfsruimten.

 

CVM was betrokken bij de advisering van het plan van aanpak en de calculatie van de herinrichting van de Amsteloever in Amsterdam.

 

 

 

 

 

Een greep uit de betrokkenheid bij andere projecten

 

Loovelden Huissen: locatiemanagement, planbegeleiding en gebiedseconomie
gebiedsontwikkeling van BMO met 1.250 woningen met aandacht voor kleiwinning, archeologie, de verkeersontsluiting, waterhuishouding en verblijfsruimte met centrale groenzones

 

Ambachtsgaarde Den Haag: locatiemanagement, planbegeleiding en gebiedseconomie

herontwikkeling met appartementen, revitalisering van het winkelgebied met plein- en parkeerfunctie

 

De Croon Boxtel: locatiemanagement, planbegeleiding en gebiedseconomie

appartementen en retail met aandacht voor materiaalgebruik en de relatie met de bestaande omgeving en de natuurontwikkeling van de Dommel

 

De Poel Angeren: locatiemanagement, planbegeleiding en gebiedseconomie

transformatie van een bestaand sportpark naar een hoogwaardig woongebied en de aanleg van een nieuw eigentijds sportcomplex op een andere locatie

 

Zuiderhout Breda: locatiemanagement, planbegeleiding en gebiedseconomie

luxe appartementen met relaties naar nabij gelegen klooster en golfbaan, de buitenruimte als schakel tussen de bestaande en nieuwe situatie

 

Haverleij Den Bosch: gebiedseconomie en planbegeleiding
een pps tussen gemeente, Heijmans en BMO voor een bijzondere grootschalige ruimtelijke ontwikkeling van ruim 1000 woningen, onderverdeeld in verspreid liggende woonkastelen en met een 18 holes golfbaan, met toepassing van de UAV GC (geÔntegreerde contractvorm)

 

De Landerije Roosendaal: gebiedseconomie en planbegeleiding
samenwerking tussen AM en BMO voor de ontwikkeling van 350 zeer luxe woningen, meteen hoogwaardige duurzame gebiedsinrichting en ecologische parkzone, met combinatie van spelen, recreatie, natuurontwikkeling en waterbeheer en bijzondere aandacht voor het beheer van de privť groenzones, met toepassing van de UAV GC voor ontwerp en realisatie

 

De Woerd Leidsche Rijn Utrecht: gebiedseconomie en planbegeleiding
samenwerking tussen MBB, Fortis en BMO voor een tuindorp van 450 woningen met eigentijds wooncomfort en bijzondere aandacht voor de woonomgeving

 

Chassťpark Breda: gebiedseconomie en planbegeleiding
transformatie van een militair complex naar een binnenstedelijke locatie met culturele voorzieningen, parkeergarage, woningen en een verblijfsgebied met een hoogstedelijk inrichtingsniveau

 

Nieuw Wolfslaar Breda: gebiedseconomie en planbegeleiding
Vinex-locatie met ruim 600 woningen en met een projectgebonden Grondbank voor de aanleg van een excessief hoge grondwal langs de A27

 

Gasfabriekterrein Breda: gebiedseconomie en planbegeleiding
onderdeel van een integrale binnenstedelijke herontwikkeling, met appartementen en zorgwoningen en aandacht voor de aanpak van de bodemsanering in relatie tot de aanleg van de ondergrondse parkeergarage

 

 

 

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen voor nadere informatie, oriŽntatie en voor het bespreken van de mogelijkheden tot samenwerking.

 

 

CVM

ing. Cees Voorburg

Albert Cuijpstraat 54

3817 RD Amersfoort

 

KvK Eemland 32 12 40 04

BTW NL 97 09 54 73 B01

 

t ††033 88 85 152

m06 17 14 52 47

e†† c.voorburg@cvm-amersfoort.nl